Dienstverlening

 

Als "professional outsider" help ik managers en directie succesvoller te worden, startend met de sales

 

Vaak er is bij organisaties beperkt inzicht in hoe goed de organisatie, de processen en de medewerkers zijn. Dit levert onzekerheid op. Ik lever een sterk onderbouwde onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit van de organisatie, de werkprocessen en de mederwerkers. Heeft u voldoende inzicht in uw organisatie? Ten tweede is er vaak een een beperkte mate van resultaatgerichtheid van organisaties. Er is onduidelijkheid over het verbeterpotentieel van de organisatie, Het gevoel leeft dat er veel meer kan worden bereikt, ondanks dat er hard wordt gewerkt. Ik addresseer het verbeterpotentieel van uw organisatie. Hiertoe breng ik focus en helderheid over de te behalen doelen en introduceer tooling en methodes t.b.v. resultaatgericht werken: een systematiek voor blijvende verbetering. Ten derde heeft elke ondernemer, manager of directeur bij tijd en wijle behoefte om te sparren. Bij voorkeur met iemand van buiten de organisatie. Uw "professional outsider" vervult precies die rol. Tot slot heeft elke organisatie na verloop van tijd last van enige mate van blindheid voor de klantervaring. Laat u dit wel eens toetsen?

"Unlock the full potential of your organisation"

Toevoegende waarde:

 

 

Professional Outsider blik op de opzet & structuur (sales)organisatie

 

Van data naar inzicht naar doeltreffendheid

 

Maximaal het bestaande klantenbestand benutten

 

Wat het MKB leren kan van grote corporates (en vice versa)

 

Aansturing van externe partners / dealers, professioneel en doelmatig

 

Business development / aan nieuwe klanten komen

 

Internationalisering van uw bedrijf

 

Outputgericht maken van uw organisatie

 

Gevoel van trots laten terugkeren

 

Focus: welke klanten moeten meer aandacht krijgen en welke juist minder

 

Onderscheidend vermogen laten boven drijven op basis van extern inzicht

 

Opdrachten winnen op basis van bewuste strategie & aanpak in plaats van "geluk"

 

Vrijblijvendheid binnen organisaties adresseren en aanpakken

 

Is er de juiste focus, dagelijks ?

Resultaat

 

Omzetstijging bij uw top klanten, door focus

Continuiteit, door het werken aan een solide fundament

Reductie onnodige kosten, door keuzes te maken en door professioneler te worden

 

Grip op de zaak, maar ook niet teveel:

"If you have everything under control, you're not moving fast enought" - Mario Andretti

Vraag & Antwoord

Ik kan het zelf toch ook wel?

Wellicht, maar de kracht van een blik van buiten is niet te onderschatten. Daarbij: iedereen heeft van tijd tot tijd iemand nodig om mee te sparren.

Is dit niet duur?

Wat kost stilstand / matige vooruitgang? Stelt u zich eens voor wat 20% meer business bij uw topklanten betekent.

Wat is het specialisme van My Business Advisor?

Business-to-Business bedrijven, bij voorkeur actief in de technische sector. 

Er zoveel consultants / adviesbureaus. Waarom My Business Advisor?

Unieke combinatie van techniek en commercie. Dit in combinatie met heel veel energie, een bak kennis & ervaring nationaal en internationaal en oprechte motivatie om de klant succesvoller te maken dan ooit te voren.

Wordt alles in mijn bedrijf op de schop gegooid ?

Nee. Met elke week slechts 1% verbetering bereik je in 70 weken immers ook een verdubbeling in resultaat. Uw bedrijf is niet zomaar gekomen tot het punt waar het nu staat. Kwaliteit en het resultaat telt, waaronder vooral ook medewerkerstevredenheid, stabiliteit en klanttevredenheid.

Is er een standaard aanpak?

Ja, luisteren naar de wensen en de kracht van het bedrijf. Daarna een plan van aanpak op basis van gesprekken i.c.m. jarenlange ervaring met bedrijfsadvies. Pragmatisch en persoonlijk.

Wat is de eerste stap?